Google+ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ vào tháng 4/2019
5 Năm trước 282

Vào tháng 12 năm 2018, Google đã thông báo quyết định ngừng cung cấp Google+ dành cho người tiêu dùng vào tháng 4 năm 2019.

Các sản phẩm khác của Google (chẳng hạn như Gmail, Google Photos, Google Drive, YouTube) sẽ không bị ảnh hưởng khi Google+ dành cho người tiêu dùng ngừng hoạt động và bạn có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm đó. Tài khoản Google mà bạn dùng để đăng nhập vào các dịch vụ này sẽ không bị ảnh hưởng. Xin lưu ý rằng ảnh và video đã sao lưu trong Google Photos sẽ không bị xóa. 

Google đang tiến hành xóa nội dung khỏi tài khoản Google+ dành cho người tiêu dùng và trang Google+. Quá trình này sẽ mất vài tháng mới hoàn thành và nội dung có thể vẫn còn trong khoảng thời gian này. Trong lúc đó, bạn có thể tải xuống và lưu trữ nội dung còn lại trên Google+ và xóa hồ sơ của mình trên Google+ nếu trước đây bạn đã tạo nội dung trên Google+ Bạn cũng có thể xem và xóa hoạt động còn lại của mình trên Google+