Con Đường Việt

Cung cấp giải pháp công nghệ Internet

New Bảng tin

Con Đường Việt 6 Năm trước
Thứ nhất: làm việc ít hơn không có nghĩa là lười biếng, mà lười biếng chính là việc kéo dài sự tồn tại của chậm chạp và ù lì.Thứ hai: làm tốt một việc không quan trọng sẽ không làm cho việc đó quan trọng hơn.Thứ ba: 1 việc đòi...
Con Đường Việt 6 Năm trước
Cuộc sống có quá nhiều bài học chúng ta cần nhớ. Và việc rút kinh nghiệm từ những người đi trước là cách nhanh nhất để chúng ta hạn chế những sai lầm. Tuy nhiên, để thực sự biết trân trọng những giá trị mà cuộc sống đã dành tặng,...
Con Đường Việt 6 Năm trước
Hiện nay khái niệm “nhà lãnh đạo” đang bị ngộ nhận và nhầm lẫn với nhiều khái niệm khác mà đặc biệt là với nhà quản lý, hay chủ doanh nghiệp. Khi hỏi mười người làm công tác lãnh đạo: “định nghĩa nhà lãnh đạo là gì? ” thì sẽ...